Praktisk informasjon

Åpningstider

Barnehagen holder åpent kl. 06:45-16:30

Planleggingsdager

Planleggingsdager 2021/2022:

23.08.21
21.10.21
24.01.22
25.03.22
27.05.22

Dagsrytme

06.45 – Barnehagen åpner

06.45-08.30 – Frokost for de som ønsker det

08.30-11.00 – Lek og aktiviteter

11.00-11.45 – Lunsj

11.45-13.30 – Lek og aktiviteter ute

14.00-14.30 – Måltid

14.30-16.30 – Lek og aktiviteter

16.30 – Barnehagen stenger

Matrutiner

Vi serverer frokost, lunsj, og ettermiddagsmåltid i barnehagen. 

En dag i uken serveres det et varmt måltid.

Prisen for mat pr. måned er kr 450,00.

Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for mat og måltider i barnehagen.

Det tilbys matvarer som frukt, grønnsaker kjøtt, fiskeprodukter og grove kornprodukter som en del av et sundt kosthold.

Måltidet skal være en hyggelig stund der matglede og gode samtaler står i sentrum.

Klær

Barna må ha klær som er tilpasset allsidig aktivitet og lek.

Ulltøy er godt om vinteren.

Ellers godt regntøy, dress og gode sko tilpasset årstid og vær.

Ta med bleier til barn som bruker det.

Det er alltid greit å ha med ekstra skift som ligger i barnehagen.

Barn som skal sove i barnehagen må har med vogn med utstyr.

Tilvenningsperiode

Vi tilbyr oppstartsamtale med barnets foreldre før oppstart slik at barnehagen på best mulig måte kan bli kjent med barnet og dets familie, og ta godt i mot barnet når det begynner i barnehagen.

Foreldreaktiv oppstart #litenogtrygg bygger på «Jåttåmodellen». Foreldrene er til stede i barnehagen sammen med barna den første uken (5 dager). Foreldrene tar ansvar for barnet under stell, måltid når barnet skal sove, og under lek og aktivitet. Personalet er til stede sammen med foreldrene, observerer hvordan barnet reagerer, og hvordan foreldrene møter barnet. Primærkontakten er den første som blir kjent med barn og foreldre, og fungerer som barnets «trygge base» den første tiden.

De første dagene avtales oppholdstid med pedagogiske ledere.

Det kan være lurt å ha med «tutt» kosedyr o.l

Avskjeden avtales med den enkelte, og barnehagen holder foreldrene orientert om hvordan det går.