Om barnehagen

Sist oppdatert 8. november 2018 09:57

Barnehagen vår ligger i søre enden av Handsadalen, like ved Sevland skole. Vi har flotte uteområder med trær, busker og knauser som er med på å gi barna utfordringer og stimulerer til variert lek.

Barnehagen har egen utegruppe – Maurtua.

Barnehagen har ansatte med utdanning og lang erfaring i barnehagedrift, både pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. Flere av personalet har viderutdanninger knyttet til ulike fokusområder.