Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 8. november 2018 09:48

Barnehagen har en styrer som har hovedansvar for den daglige driften.
De pedagogiske lederne utgjør sammen med styrer lederteamet i barnehagen.
Dette teamet er ansvarlig for å drive pedagogisk utviklingsarbeid, holde fokus mot målene, og drive barnehagen som en lærende organisasjon. Det er viktig for oss å være i utvikling, reflektere og evaluere egen praksis og få med oss det som skjer på barnehagefronten.

Styrer :
Ruth P. Langåker

Pedagogiske ledere;
Nina Helen Edvardsen
Monica S. Wiik
Rita Mannes
Marit Johanne Warholm