Satsingsområder

Vår visjon er «Diamantsliperiet». Det betyr at vi ønsker å legge til rette for at barna skal bli den best utgaven av seg selv, til flotte skinnende «diamanter».

Vi jobber aktivt for å se det enkelte barns styrker, jobber for at de skal lykkes, også med det som kan være vanskelig og utfordrende.

Barnehagen arbeider etter «De utrolige årene» programmet. Hovedfokuset her er god relasjonsbygging, gi oppmuntring og ros, å være proaktiv og øve på gode verktøy i forhold til problemløsning.

Sevland barnehage deltar i satsingsområdet «Språkløyper» under veiledning av Lesesenteret ved UIS. Dette er et langsiktig arbeid for å heve personalets kompetanse om barns språkutvikling. Hovedfokus er språk og leseaktiviteter.

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

Velkommen til oss! 


Har du hørt Diggisangen?

Se, hør og dans til den her