Hvorfor velge oss

Sevland barnehage ligger i søre enden av Hansadalfeltet på Sevland, like ved Sevland skole.

Vår ambisjon er at vi sammen med foreldrene kan være et “Diamantsliperi” for barna. Vi ønsker å være med på å “slipe” hvert enkelt barn ut fra den enkeltes forutsetninger slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv – til flotte skinnende “Diamanter”.

Vi har variert uteområde, med trær, busker og gress, – godt skjermet for vær og vind. Vi har fire avdelinger, der den ene er en utegruppe.

Barnehagen har ansatte med utdanning og lang erfaring i barnehagedrift, både pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. Flere av personalet har viderutdanninger knyttet til ulike fokusområder.