Sjøstjerna

Sist oppdatert 4. januar 2019 11:29

Sjøstjerna er småbarnsavdelingen vår med barn mellom 1-3 år. Her vektlegges trygghet og god omsorg og små gleder i hverdagen.