Skole og barnehageprogrammet

Sist oppdatert 8. november 2018 10:20

Hovedfokus i skole og barnehageprogrammet er å innarbeide gode strategier for å forebygge og gi tidlig hjelp til de som trenger noe “ekstra”.
Arbeidsmåtene fremmer at personalet innarbeider positive strategier og gode verktøy i arbeidet med ALLE barn i barnehagen. Det legges vekt på å styrke barnas selvfølelse og mestringsfølelse.
Hele personalgruppen har deltatt i opplæring id dette programmet, og implementeringsteamet deltar jevnlig i nettverksarbeid sammen med styrer for å vedlikeholde og videreutvikle dette arbeidet i barnehagen.