Dinosaurskolen

Sist oppdatert 21. desember 2018 12:03

Dinosaurskolen er en del  av “De utrolige årene” -programmet. Her deltar de eldste barna.
Temaene her å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering. I tillegg arbeides det med sinnemestring og selvkontroll
Sosiale ferdigheter som det å vente på tur, lytte til andre, dele, hjelpe andre, samarbeide og gi hverandre komplimenter står sentralt her
Barna lærer disse ferdighetene gjennom samtale, øving og rollespill i praktiske situasjoner, bruk av store hånd-dukker og filmvignetter