De utrolige årene

Sist oppdatert 21. desember 2018 12:02

En stor del av vår pedagogiske plattform er bygget på programmet “De utrolige årene” som er utviklet av Carolyn Webster- Stratton. Programmet gir personalet felles verktøy til å hjelpe barna med å sette ord på følelser og forstå seg selv og andre. Det legges vekt på sosial og emosjonell kompetanse og å utvikle vennskap.
Sevland barnehage startet opp med dette arbeidet i 2011/2012 som en av de første i Karmøy kommune.

Som en del av “De utrolige årene”, tilbyr Karmøy kommune foreldreveiledningsprogram. Her kan foreldre få hjelp til positivt samspill og grensesetting med sitt barn og delta sammen i grupper sammen med andre familier. Kursene arrangeres av Karmøy PPT.