Avdelingene

På Sevland barnehage har vi fire avdelinger:

Maurtua
tlf. 971 72 196
Alder: 3-6 år

Utegruppe med vekt på gode friluft, – og mestringsopplevelser, vennskap og fellesskap.

Morild
tlf. 907 13 899
Alder: 2-6 år

Vekt på vennskap og godt felleskap gjennom omsorg lek og læring.

Kråkebolla
tlf. 908 57 310
Alder: 2-6 år

Vekt på vennskap og godt felleskap gjennom omsorg lek og læring.

Sjøstjerna
tlf. 911 66 081
Alder: 0-2 år

Småbarnsavdeling med vekt på god omsorg, trygghet og lek.