Sevland barnehage – “Diamantsliperiet”

Utegruppe

Sevland barnehage har egen utegruppe, for barn mellom 3-6 år, Maurtua. Her brukes barnehagens nærmiljø,- både strand, skog og hei flittig. Aktivitetene skifter med de ulike årstider, alt fra hummerfiske om vinteren, til fuglekasser og dyrking av grønnsaker vår og sommer.

Barnehagen ligger like ved Sevland skole med flotte uteområder som utfordrer barna og stimulerer til variert lek.
Sammen med foreldrene kan vi være et “diamantsliperi” for barna. Ut fra den enkeltes forutsetninger kan vi hjelpe dem å bli den beste utgaven av seg selv.